2/3/08

Logo per l'AMPA de Contrapunt

BASES CONCURS LOGO AMPA CONTRAPUNT


Objectiu: premiar el millor disseny per al logo de l’AMPA (Associació de Mares i Pares) de l’Aula de Música Contrapunt

Qui pot participar: alumnes matriculats durant el curs 2007-2008 a l’Aula de Música Contrapunt i que siguin socis de l’AMPA durant el mateix període.

Dotació del premi: Mp4 i un regal musical sorpresa.

Format:
- Obligatòriament ha d’aparèixer el text AMPA Aula Contrapunt
- Presentar en blanc i negre en positiu (fons blanc).
- Mida A-4 sobre un suport rígid tipus cartolina.
- El treball ha d’estar signat amb pseudònim o lema.

Dates: el termini pel lliurament de treballs finalitzarà el dia 30 de maig de 2008.
El veredicte del jurat es farà públic el dia 21 de juny de 2008 en el transcurs del sopar de final de curs.

Lliurament: els treballs es lliuraran a l’Aula Contrapunt els dies i hores de secretaria.
Cada participant, haurà de presentar el seu treball dins un sobre tancat amb un pseudònim. Dins d’aquest sobre, es lliurarà un altre sobre on a dins hi haurà de constar el seu nom, adreça, nº de telèfon i/o adreça de correu electrònic i també el pseudònim amb el qual participa.

Jurat: el jurat estarà compost per membres de la Junta de l’AMPA i professorat de l’Aula Contrapunt.

Drets: la participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases i la cessió a l’AMPA de l’Aula Contrapunt dels drets de reproducció del logo, si bé en conservarà la propietat intel·lectual.
L’original premiat quedarà en poder de l’AMPA de l’Aula Contrapunt.
Els originals no premiats quedaran en dipòsit per a una exposició a la mateixa Aula de Música.
Els originals que no es retirin dins del termini de 30 dies de finalitzada l’exposició quedaran com a propietat de l’AMPA.
El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada